استعلام گواهی نامه بین المللی
 

در سایت رسمی اتحادیه ایراتا، اعتبار گواهی نامه بین المللی تکنسین های ایراتا را می توان با وارد کردن نام خانوادگی (طبق پاسپورت) و شماره ایراتا (شماره 5 رقمی) استعلام گرفت. در این استعلام اعتبار، سطح و تاریخ انقضای گواهی نامه بین المللی تکنسین ها مشخص می گردد.
برای وارد شدن به صفحه استعلام گیری بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.