مطابق با متن صریح قانون ایراتا، جهت دریافت گواهی نامه بین المللی ایراتا با اعتبار 3 ساله، آزمون بین المللی می بایست توسط " ارزیاب غیر وابسته " انجام شود. این بدان معنی است که هیچ ارزیاب بین المللی نمی تواند از کارآموزان شرکت خود، آزمون بگیرد.

 

شرکت کوه ویسی با وجود دارا بودن ۲ ارزیاب بین المللی (تنها ارزیاب های بین المللی بومی در خاور میانه)، طبق قانون فوق، مجبور به آوردن ارزیاب از خارج کشور می باشد. لذا با توجه به زمانی که هماهنگی و گرفتن ویزا به طول می انجامد، این امر هر 2 الی 3 ماه یک بار (در مجموع 4 الی 5 بار در سال) میسر می باشد.

 

پس از مشخص شدن زمان دقیق برگزاری آزمون بین المللی و اطلاع رسانی در صفحه اول سایت، امکان ثبت نام در بخش ثبت آنلاین فراهم می باشد. 

 

 

 

    
);