شرکت کوه ویسی در 24 ژانویه سال 2007 میلادی به عنوان اولین شرکت ایرانی به عضویت اتحادیه بین المللی ایراتا در آمد.

از آن سال تا کنون تکنسین ها و پرسنل آتش نشانی بسیاری از صنایع مختلف بخصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت برق و تاسیسات نیروگاهی، صنعت مخابرات و همچنین تیم های نجات شهری و کوهستان شامل آتش نشان های شهری و نیروهای هلال احمر در دوره های دسترسی با طناب برگزار شده توسط شرکت کوه ویسی شرکت نموده اند و دارای مدرک بین المللی ایراتا می باشند. در این بین افراد بسیاری نیز به صورت شخصی در این دوره ها شرکت نموده اند و در بخش های مختلف صنعت به ویژه خدمات شهری مشغول به فعالیت هستند.

گواهی نامه عضویت شرکت کوه ویسی در سال 2016-2017 را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

 

 

 

 

 

    
);